phone icon0294 23 08 07
divider

Hulp bij het opstellen van een bezwaar of beroepschrift

Hulp bij het opstellen van een bezwaar of beroepschrift


Indien u het niet eens bent met een beslissing van een instantie wordt u vaak in de gelegenheid gesteld om een brief te schrijven.

Vaak wordt dit een bezwaarschrift genoemd.

Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met een afwijzing van uw WW aanvraag, kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar aantekenen.

De instantie die deze brief stuurt is het UWV.

Maar dit geldt (het bezwaar aantekenen) bijvoorbeeld ook bij een brief van de gemeente of de Belastingdienst.

Indien de beslissing in bezwaar negatief voor u uitpakt kunt u naar de rechter stappen.

Dit wordt gedaan door het indienen van een beroepschrift bij een rechtelijk college.

Recht door Zee Consultancy kan u helpen met het opstellen van deze brieven.

Contact